Albrandswaards Dagblad | Reminder: 23 nov online vergadering Beraad en Advies Welzijn
mainImage

Reminder: 23 nov online vergadering Beraad en Advies Welzijn

21 november 2020, 14:50 uur
Lokaal

Maandag 23 november om 19.30 uur is er een vergadering Beraad en Advies Welzijn van de gemeente Albrandswaard.

De vergadering is digitaal en wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem, en op de Facebookpagina, YouTube en TV-kanaal 12 van RTV Albrandswaard van Caiway.

Agenda:

Aanwijzing accountant voor controle 2021-2024 
Verlenging Regionaal Beleidsplan 2018-2020 Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang
Zienswijze 2e Begrotingswijziging 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Belastingtarieven en –verordeningen 2021
Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024
Nadere regels peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Financiële tegemoetkoming Corona-maatregelen voor culturele organisaties
Bekijk de agenda en de vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem.

Spreekrecht
Er kan digitaal worden ingesproken tijdens de vergadering. Aanmelden voor spreekrecht kan bij de griffier via telefoonnummer (010) 506 11 00 of per e-mail griffie@albrandswaard.nl.

Live uitzending
U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren via het raadsinformatiesysteem. Via de Facebookpagina, YouTube en TV-kanaal 12 van RTV Albrandswaard van Caiway wordt de vergadering live uitgezonden.