'Regiogemeenten: interesse nieuwe vorm beschermd wonen'

15 October 2020, 21:11 uur
Lokaal
mainImage

Een veilige, kleinschalige beschermde woonvorm, zonder drugs, waar je eventueel je hele leven zou kunnen blijven en waar familie betrokken wordt. Het is de wens van menig ouder of naaste van iemand met een psychiatrische aandoening. Het is een vorm die bestaat. Deze wordt aangeboden door Zeeuwse Gronden, maar nog niet in Zuid-Holland. Met nadruk op nog, want inmiddels zijn er in diverse gemeenten plannen om dit concept naar Zuid-Holland te halen. Onder meer Albrandswaard en Nissewaard hebben hun interesse al getoond en zijn in gesprek met partijen. Samen met een grote groep ouders werken ze er hard aan om Zeeuwse Gronden te realiseren in de provincie Zuid-Holland, waarbij ook woningbouwcorporaties worden betrokken.

Met een aantal last minute aanpassingen kon het 14 oktober toch doorgaan: het symposium over Het nieuwe Beschermd Wonen dat georganiseerd werd door Zeeuwse Gronden en Ypsilon (een organisatie voor familie en naasten van mensen met psychosegevoeligheid). Weliswaar verspreid over drie zalen en met een live-verbinding naar mensen thuis, want de belangstelling was met 93 aanmeldingen groot. Familieleden uit alle hoeken van Zuid-Holland (en zelfs Limburg) waren fysiek dan wel online aanwezig om te luisteren naar persoonlijke verhalen van cliënten en ouders, waaruit nadrukkelijk blijkt: de behoefte aan veilige, kleinschalige beschermde woonvormen in de regio blijft onverminderd aanwezig. 

Zeeuwse Gronden biedt Beschermd Wonen, behandeling, begeleiding en dagbesteding aan mensen met een ernstig psychiatrische ziekte. Het nieuwe Beschermd Wonen volgens de wijze van Zeeuwse Gronden kenmerkt zich door een nauwe samenwerking met familie, kleinschaligheid en zerotolerance op het gebied van drugs. Ze bieden verschillende woonvormen aan (met of zonder 24-uurs begeleiding), maar ook ambulante begeleiding voor als zelfstandig wonen met begeleiding de wens is. De betrokken begeleiding en de mogelijkheid om aan diverse vormen van dagbesteding vanuit Zeeuwse Gronden mee te doen, maakt het geheel compleet.