Omgevingsvisie: Waar gaan we wonen, recreëren en werken?

6 April 2021, 20:46 uur
Lokaal
mainImage

De gemeente Albrandswaard is verplicht om een omgevingsvisie op te stellen. Deze toekomstvisie geeft in grote lijnen richting aan ruimtelijke keuzes voor de komende jaren.  De omgevingsvisie van Albrandswaard die nu tot discussie leidt is tot stand gekomen met de inbreng van bewoners door middel van bewoners avonden in 2018 en 2019

Inmiddels is een en ander achterhaald door de tijd en door inbreng van de provincie. De omgevingsvisie is meer dan het enkel botweg aanwijzen van locaties voor woningbouw bij hoogwaardig openbaarvervoer. "Wij van stem-Lokaal willen die groene gemeente zijn zoals we eerder in de motie Cittaslow hebben benadrukt welke wij in de Raad van 8 juni 2020 hebben ingediend. Daarbij past de opgave van de Provincie zeker niet om 800 sociale woningen te realiseren in Albrandswaard, wat in totaliteit meer dan 2400 woningen moet opleveren. Bouwen voor onze eigen inwoners op gepaste wijze en snelheid vinden wij als lokale partij Stem-Lokaal het uitgangspunt," stelt fractievoorzitter Wendy Verduijn. "Wij zijn ook meer voor het herinrichten en omvormen van bestaande locatie’s. Bijvoorbeeld een bedrijventerrein in te richten rond het waterstoftankstation tussen de Groene Kruisweg en metro in. En de vrijgekomen gronden voorwoningbouw te gebruiken."

Stem-Lokaal merkt dat er veel onrust is over het teruggetrokken voorstel “ de omgevingsvisie”. "We zien dat er nog veel meer gebieden zijn die nog veel gevoeliger liggen als het gaat om woningbouw. Wij van Stem-Lokaal willen graag van u weten wat u ervan vind:  zijn er nog locatie’s waar ruimte is voor nieuwbouw of is het na het afbouwen van Essendael genoeg en willen we graag deze groene gemeente zijn? Wij horen die graag van u zodat we uw mening mee kunnen nemen in dit hele proces." Stuur uw mening naar [email protected].