Minder restafval in Albrandswaard

6 April 2021, 16:37 uur
Lokaal
mainImage

Inwoners in Albrandswaard scheiden hun afval steeds beter. Werd er gemiddeld in 2019 nog een goede 219 kilo restafval per inwoner opgehaald, in 2020 zakte dat naar ruim 182 kilo. ,,Er is een stevige afname te zien van de hoeveelheid restafval per inwoner. Dat is een bedankje en groot compliment naar onze inwoners waard”, reageert wethouder Martijn Heezen.

De gemeente Albrandswaard verwacht met de plaatsing van extra ondergrondse containers dat de resultaten het komende jaar nog beter worden. Dit omdat inwoners hun afval dan dichterbij huis gescheiden kwijt kunnen. ,,We zijn op de goede weg en we hopen dat we ieder jaar een stap kunnen zetten naar minder restafval. Daarbij hebben we iedereen hard nodig.”

Afvalscheiding
Afvalscheiding is de sleutel tot succes. Restafval wordt sinds 1 januari 2020 in Albrandswaard ingezameld met PMD (Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken) en uiteindelijk via een scheidingsinstallatie van elkaar gescheiden. Dit nieuwe beleid heeft effect. De cijfers laten namelijk zien dat er nu ruim anderhalf keer zoveel PMD wordt gescheiden. Heezen: ,,Dat betekent dat we een verdere kostenstijging kunnen dempen, aangezien het verbranden van restafval steeds duurder wordt.”

Ja/ja-sticker
Om de hoeveelheid papier te verminderen, voert de gemeente dit jaar de zogenoemde ja/ja-sticker in. Ongeadresseerd reclamedrukwerk mag dan alleen nog maar bezorgd worden bij huishoudens die een ja/ja-sticker op hun brievenbus hebben geplakt. Huis-aan-huisbladen worden wel bezorgd bij huishoudens zonder sticker. De invoering hiervan staat gepland in de tweede helft van 2021. De gemeente neemt de komende maanden de tijd om brancheorganisaties en bezorgers van ongeadresseerd reclamedrukwerk te informeren over de invoering van de ja/ja-sticker.

Samen
,,Kortom: we zijn op de goede weg”, vat wethouder Heezen samen. ,,Maar we hebben nog een weg te gaan om de kosten voor afvalinzameling minder hard te laten stijgen. Dat kunnen we alleen maar met elkaar doen.”