mainImage

High Tea voor de contactgroep Vergeet me niet

14 mei 2022, 14:02 uur
Lokaal

Donderdagmiddag zijn de deelnemers van de contactgroep Vergeet me niet getrakteerd op een overheerlijke High Tea bij Abel Grand  Cafe. De leden zijn mantelzorgers die voor een naaste zorgen met dementie, oftewel intensieve zorg verlenen. Zij kregen deze ontspanningsmiddag aangeboden door Project Dementievriendelijk gemeente Albrandswaard. Door hen even uit de zorg te halen, kan de draagkracht weer worden versterkt. Deze groep komt eenmaal per zes weken bij elkaar, zijn ervaringsdeskundig en er wordt kennis en ervaring gedeeld. Wilt u hier meer over weten, neem contact op met Welzijn Albrandswaard.


Folders