Ecologische verbindingszone Molendijkse Zoom klaar

1 September 2020, 16:14 uur
Lokaal
mainImage

Voor het project ‘Kreken Kweken’ is kort geleden langs de Molendijkse Zoom in Oudenhoorn een nieuwe ecologische verbindingszone aangelegd. In het gebied is een nevengeul met natuurvriendelijke oevers en een ijsvogelwand gerealiseerd. De bedoeling is dat deze nevengeul begroeid raakt met beplanting en riet en zo een leefgebied gaat vormen voor diverse vogels en kleine dieren, waaronder de beschermde Noordse woelmuis.

Bij het project is ook aan de wilde bijen gedacht. Daarvoor is speciaal een dijkje zand aangebracht waarin de bijen kunnen nestelen. Het gebied is te bereiken via een laarzenpad vanaf de Molendijk. Vanachter het vogelkijkscherm is er een goed overzicht over de nevengeul en kunnen vogels bekeken worden zonder ze te verstoren. Het gebied zelf is niet toegankelijk. Eind dit jaar wordt ook een ecologische oever aan de Zuidlandse Zoom nabij het Trambaanpad in Zuidland gerealiseerd.

Migratie en diversiteit

Ecologische verbindingszones zijn nodig om het mogelijk te maken dat dieren zich van het ene natuurgebied naar het andere kunnen verplaatsen. De verbindingszones op Voorne-Putten worden voornamelijk aangelegd voor de zeldzame Noordse woelmuis. Maar ook de dwergmuis en andere kleine zoogdieren profiteren ervan, net als vogels die in het riet leven en vissen, amfibieën en libellen. Vlinders en bijen profiteren ook, omdat er meer bloemen groeien in een natuurvriendelijke oever dan in een normale 'steile' oever.

Project Kreken kweken

Het project Kreken Kweken is een samenwerkingsproject van de gezamenlijke gemeenten op Voorne-Putten en het Waterschap Hollandse Delta, met als doel het in ere herstellen van de oude kreken. Het project wordt gefinancierd door de provincie Zuid-Holland en de voormalige stadsregio Rotterdam.