Digitale bijeenkomsten Toezicht Wmo ook voor Albrandswaarders

18 March 2023, 18:15 uur
Lokaal
mainImage

Het Toezicht Wmo van de GGD organiseert twee digitale bijeenkomsten voor persoonsgebonden budget (pgb) aanbieders. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitleg gegeven over het doel en de uitgangspunten van het Toezicht Wmo, de werkwijze van het Toezicht Wmo, verschillende vormen van onderzoeken en de verplichtingen waar u als pgb-aanbieder volgens de wet aan moet voldoen. Dat heeft de gemeente Albrandswaard op haar online annalen bekend gemnaakt.

Het Toezicht Wmo van de GGD voert in opdracht van de gemeente het toezicht uit op zorg die geleverd wordt op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voor pgb-aanbieders
Deze bijeenkomst is bedoeld voor pgb-aanbieders die Wmo ondersteuning leveren aan cliënten die woonachtig zijn in Rotterdam Rijnmond, en die kennis willen maken met het Toezicht Wmo. Ook zorgaanbieders die al ervaring hebben met het Toezicht Wmo zijn van harte uitgenodigd. Voor hen biedt deze bijeenkomst bijvoorbeeld de gelegenheid voor (nieuwe) medewerkers om kennis te maken. Het is mogelijk om met meerdere personen vanuit één organisatie deel te nemen. Een pgb-aanbieder verleent zorg aan mensen die vanuit de Wmo een persoonsgebonden budget (pgb) hebben gekregen. Deze mensen kopen deze zorg zelfstandig bij de pgb-aanbieder in. Verleent u zorg of ondersteuning aan mensen met een pgb? Dan is deze bijeenkomst voor u.

Digitale bijeenkomsten
De digitale bijeenkomsten zijn op:

Dinsdag 18 april 2023 van 10.30 uur tot 11.30 uur
Donderdag 20 april 2023 van 13.00 tot 14.00 uur

Aanmelden
U kunt zich voor één van de bijeenkomsten aanmelden door voor 3 april een mail te sturen naar [email protected]. Zet in de email de volgende gegevens:

Naam zorgaanbieder
Naam deelnemer
Functie deelnemer
Mailadres deelnemer
Voorkeursdatum voor de bijeenkomst
In welke gemeente u pgb-ondersteuning verleent.

Na de aanmelding ontvangt u een link waarmee u aan de digitale bijeenkomst kunt deelnemen.