College komt voor zomer met voorstel locatie Julianaschool

14 May 2024, 13:13 uur
Lokaal
mainImage
Digitaal Dagblad

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard wil nog voor de zomer met een voorstel komen voor een nieuwe locatie voor de Rhoonse Julianaschool. Dat schrijft het college in een recente raadsinformatiebrief vanwege eerdere vragen van oppositiepartij Stem-Lokaal.

Afgelopen maand heeft de fractie van Stem Lokaal schriftelijke vragen ingediend vanwege het lopende proces locatiekeuze nieuwbouw Julianaschool in Rhoon. Het college onderzoekt, in eerste instantie, de locaties uit de quick scans zoals die op d.d. 9 oktober 2023 zijn gedeeld met Beraad en Advies, inclusief een variant van de locatie “Sportlaan” na overleg met de vertegenwoordiger van het schoolbestuur. Maar Stem-Lokaal had hier een duidelijke vraag over. “Waarom geeft het college geen gehoor aan het onderzoeken van de locatie Omloop?”, gaf de fractie aan. Het college is hierin helder. “De locatie De Omloop is voor het college om een aantal redenen geen geschikte locatie voor het realiseren van een school. Een school is een stedelijke ontwikkeling en De Omloop (sportpark) ligt buiten bestaand stad- en dorpsgebied (BSD)”, geeft zij aan. “Het provinciale beleid is dat stedelijke ontwikkelingen buiten BSD niet zijn toegestaan. De optie om een school in de ontwikkeling van de woningbouw op de Omloop mee te nemen is, wat betreft ruimtebeslag van het bouwplan met ongeveer 23 lokalen inclusief de benodigde buitenruimte, financieel geen haalbare optie. Ook is het idee dat de leerlingen van de Julianaschool bewegingsonderwijs kunnen krijgen in het sportzaaltje aan de Sportlaan niet uitvoerbaar omdat hier de leerlingen van de Don Bosco (die ook groeit) gymnastieklessen krijgen.”

Renovatieplannen

Stem-Lokaal vroeg zich ook af of renoveren anders niet een optie is. “Op basis van de eerste uitkomsten van de locaties in het afwegingskader werd duidelijk dat nog steeds zowel de Rivierweg als de Sportlaan in beeld zijn voor realisatie van een nieuw schoolgebouw van ongeveer 23 lokalen”, licht het college toe. “Deze eerste uitkomsten zijn verkennend besproken met de vertegenwoordiger van het schoolbestuur. In dit overleg heeft hij de resultaten van een enquête onder ouders toegelicht. Bij ouders, school en – bestuur is weinig draagvlak voor de locatie Rivierweg. Wel is er een alternatief op tafel gelegd en dat is de variant beide huidige locaties renoveren dan wel nieuwbouwen. Deze kan bij ouders en school op een groter draagvlak rekenen dan de locatie Rivierweg. Wij vonden het daarom logisch om ook deze variant te onderzoeken.” Het streven van het college is dat de gemeenteraad voor het zomerreces een voorstel wordt aangeboden met betrekking tot de locatie van de Julianaschool.