College Albrandswaard start onderzoek locaties flexwoningen

6 February 2023, 16:29 uur
Lokaal
mainImage
Digitaal Dagblad

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard start op korte termijn met een onderzoek naar locaties voor flexwoningen binnen de eigen gemeente voor het jaar 2023. Zo valt op te maken uit een recent verschenen informatiebrief.

Volgende het college voldoet de bestaande woningvoorraad te weinig ruimte voor het huisvesten van specifieke doelgroepen, zoals Oekraïense vluchtelingen, vergunninghouders, asielzoekers, starters en ouderen. "Het college van B&W heeft daarom afgelopen week een bestuursopdracht vastgesteld om locaties verspreid over de gemeente te onderzoeken die kansen bieden voor het realiseren van tijdelijke huisvesting", zo luidt de boodschap. Het onderzoek zorgt voor inzicht in de mogelijkheden van het realiseren van flexwoningen voor genoemde doelgroepen op diverse locaties in de gemeente en leidt tot een plan van aanpak per locatie. "De afgelopen jaren zijn de mogelijkheden om gebouwen tijdelijk te gebruiken of te transformeren of om op locaties tijdelijke woningen te realiseren vergroot. Hiervoor zijn veranderingen in de wetgeving doorgevoerd. De eerder gedane locatiestudie wordt nu herijkt en aangevuld", laat zij weten. "Onze ambitie richt zich op 100 tot 150 flexwoningen, verdeeld over locaties die bij voorkeur na afloop van de termijn geschikt zijn voor permanente woningbouw. Daarbij maken wij onderscheid in realisatie op korte termijn en op langere termijn. De tijdelijke huisvesting van Oekraïners en voor de personen die op dit moment in het Centrum verblijven heeft voor de korte termijn de hoogste prioriteit."

Opties
Het college streeft naar verschillende opties: voor 1 juli 2023 vervangende noodopvang te realiseren voor de personen die nu in het Centrum verblijven; voor 31 december 2023 vervangende tijdelijke huisvesting te realiseren voor de Oekraïners, die nu aan de Kleidijk verblijven en voor 1 juli 2024 vervangende tijdelijke huisvesting te realiseren voor de Oekraïners, die nu verblijven in woningen in de Schutskooiwijk. VOor het zomerreces moet een en ander duidelijk en helder zijn voor de gemeenteraad zelf. "Voor het zomerreces van 2023 leggen wij u een voorstel voor over de financiële gevolgen van het realiseren van flexwoningen per in beeld zijnde locatie. Ten tijde van de bestuurlijke besluitvorming zal ook een communicatieplan worden vastgesteld."