Burgemeestersontbijt: veel aandacht voor ondermijning

20 January 2023, 10:51 uur
Lokaal
mainImage
Digitaal Dagblad

Ruim 50 ondernemers schoven afgelopen woensdagochtend aan bij het burgemeestersontbijt van de gemeente Albrandswaard met als thema ondermijning. Met sprekers van onder ander de politie en Meld Misdaad Anoniem kwam aan de orde wat ondermijning is, hoe kunt u het voorkomen en wat doet u als u het gevoel heeft dat er iets niet klopt.

Burgemeester Jolanda de Witte heette de ondernemers welkom: “Ook al zijn wij een wat kleinere gemeente, ook bij ons komt ondermijning voor. Ondermijning is de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Zo komt het voor dat een lege loods als wietplantage wordt gebruikt en de eigenaar die de loods verhuurt dar niets van weet. We willen ons samen met u sterk maken tegen deze vorm van criminaliteit zodat het ook veilig ondernemen is in Albrandswaard.”

Agent Harmen Melsert, van basisteam Oude Maas, liet zien hoe criminelen te werk gaan en hoe je als ondernemer risico’s loopt om slachtoffer te worden van ondermijning. Criminelen zijn vooral op zoek naar anonimiteit, plekken waar ze niet gezien en gekend worden. Kwetsbare gebieden zijn bijvoorbeeld bedrijventerreinen omdat hier vaak ’s nachts geen controle is. Maar ook een bedrijfspand waar overdag nooit bedrijvigheid is kan verdacht zijn. “Wij roepen iedereen op om het ons te laten weten als u een onderbuikgevoel heeft dat er iets niet klopt, als u bijvoorbeeld nooit iemand ziet bij een onderneming of er geen duidelijk aanspreekpunt is.” was de oproep van Harmen. “We zijn blij met alle informatie.” Het is voor de overheid belangrijk om te weten wat er speelt en waar verdachte situaties zich bevinden. Mitchell van de Velde van Meld Misdaad Anoniem gaf uitleg over de manier waarop deze situaties anoniem gemeld kunnen worden en hoe vervolgens deze meldingen worden opgepakt.

Voorlichting over ondermijning
Om de veiligheid in Albrandswaard te vergroten en te waarborgen organiseert de gemeente dit jaar voorlichtingsbijeenkomsten over ondermijning. In december was er al een bijeenkomst over ondermijning bij recreatieve jachthavens.