Bomenridders kijken terug op Boomfeestdag 15 november

20 November 2023, 18:01 uur
Lokaal
mainImage
Bomenridders Albrandswaard/PR

Van diverse kanten zijn we benaderd met de vraag waarom er ook dit jaar weer geen Boomfeestdag op de agenda staat in Albrandswaard waar dat in veel andere gemeentes wel georganiseerd is. Dat ligt wat complex.

Ruim vooraf aan dit festijn hebben we er in ons overleg met de Wethouder en afdeling Groenbeheer op aangedrongen om het dit jaar weer van de grond te krijgen. Hoewel de intenties daartoe van goede wil getuigen, is het in deze hectische ambtelijke tijden niet haalbaar gebleken. Naast het vinden van een geschikte plantlocatie wordt er momenteel ook gewerkt aan een Groenbeleidsplan (waar overigens onze bijdrage en wensen in worden meegenomen) en is de organisatie volop in transitie vanwege de “ontvlechting” van de BAR-organisatie met het uitstappen van de gemeente Barendrecht. Dit heeft op ambtelijk niveau en qua bezetting met mensen voor de opzet van zo’n dag nogal wat gevolgen – reden waarop de Gemeente heeft aangegeven het niet voor elkaar te krijgen.

Dit najaar althans, er wordt nog gezocht naar een datum voor een Boomfeestdag in het vroege voorjaar als alternatief. Maar dat hangt ook weer samen of het Groenbeleidsplan en de budgetten worden geaccordeerd en of er voldoende menskracht aanwezig zal zijn om het te realiseren. Dus: ondanks alle berichten in de landelijke pers over Boomfeestdagen, de aanplant van miljoenen bomen, de opzet van voedselbossen, de aanleg van Tiny Forrest en noem alle andere initiatieven maar op zijn we per saldo in Albrandswaard nog geen boom opgeschoten dit najaar.

Wel zien we alleen maar meer kap van bomen vanwege diverse redenen (ziekte, gevaar vallende takken, boomonderzoek etc.) dus boeren we nog steeds achteruit. En dat is best frustrerend afgezet tegen al het werk en de plannen die we de gemeente hebben voorgelegd om te komen tot een Herinneringsbos, Rhoonse Laan, aanleg Rhoonse stort, Boscompensatie kap Rhoonse stort etcetera. Overal in Nederland schijnt de aanleg van bos en planten van bomen opportuun en uitermate belangrijk te zijn, ook voor de generaties na ons die er van moeten kunnen profiteren, maar hier kunnen we nog geen vierkante meter vrij maken en bestemmen om bomen te planten blijkbaar. Afgezet tegen al het wereldleed misschien peanuts maar een trieste ontwikkeling. Kijk voor meer informatie op www.bomenriddersalbrandswaard.nl.


Door: Bomenridders Albrandswaard