mainImage

Bomenridders 'blij' met uitvoering van plannen door gemeente

6 december 2022, 18:27 uur
Lokaal

De Bomenridders zijn 'blij' om te kunnen melden dat de gemeente Albrandswaard is gestart met de uitvoering van de besproken plannen om bomen te behouden en te planten weer in Albrandswaard. Zo valt te lezen in een uitgegeven online statement op haar socials.

"Jaren hebben de Bomenridders Albrandswaard zich verzet tegen de kap op de Rhoonse stort tot aan de Hoge Raad aan toe, omdat we het doelloos vonden 5 ha bos te kappen in ruil voor een “sanering’ van de Rhoonse gifstort die helemaal geen sanering was (alleen een laagje grond er over en klaar)", lichten de Bomenridders toe. "Alle officiële plechtigheden daaromheen hebben we dan ook geboycot omdat er geen echt plan was voor de compensatie voor deze 5 ha bomenkap. Er kon geen grond worden gevonden om het in de 600 ha Buijtenland van Rhoon in te passen, want het paste niet in het streefbeeld (iets waar we de partijen steeds voor gewaarschuwd hebben). Uiteindelijk werd er zelfs gezocht naar compensatie in andere gebieden - Voorne Putten werd genoemd - terwijl de afspraak was compensatie door herplant in Albrandswaard."

De Bomenridders kunnen nu goed nieuws bekend maken: "Na jaren met argusogen de ontwikkelingen volgend en de politiek en stakeholders blijven wijzen op de herplantafspraak zijn we blij om dan eindelijk te kunnen melden dat er binnen onze gemeente uiteindelijk grond en locaties zijn gevonden om die 5 ha te compenseren, en wel rond de Rhoonse Baan", geeft zij aan. "We zijn verheugd dat er alsnog uitvoering wordt gegeven aan de eerdere beloften daarover. En dat ook met de herinrichting van de Rhoonse stort gestart zal worden komend voorjaar. En dat er een werkgroep komt om de massale kap in de Johannapolder te bespreken. En dat het idee van de Bomenridders om Tiny Forests bij scholen in te zetten wordt opgepakt."

Liggende dossiers
De Bomenridders zijn weliswaar verheugd met het goede nieuws, maar waakt ook voor nog 'liggende' dossiers. "Nu nog de dossiers rond de bomen op het Antesterrein en sportpark de Omloop, die wellicht moeten wijken voor woningbouw, goed op zien te pakken en plantlocaties aandragen voor de Boomfeestdag en we worden weer helemáál blij. Uiteraard houden we de diverse lopende zaken nauwlettend in de gaten want we boeten per saldo nog steeds in bij deze “groene gemeente”", stelt zij. "Nieuw groen is hier tenslotte sporadisch, het is meestal compensatie met sprietjes voor vele volwassen gekapte bomen. Wat dat betreft is onze hoop gevestigd op een herinneringsbos van 1-2 ha op de 6 ha Poort Buijtenland van Rhoon bij de Rode Boog langs de Rhoonse Baan (bij de P-plaats Zevenmeet) want dan kunnen we wel over “nieuw” groen praten."