Albrandswaards Dagblad | Bestuursovereenkomst 'Poort van Buijtenland' krijgt vorm
mainImage

Bestuursovereenkomst 'Poort van Buijtenland' krijgt vorm

14 oktober 2021, 13:01 uur
Lokaal

De bestuursovereenkomst voor het project 'Poort van Buijtenland van Rhoon' krijgt steeds meer vorm volgens het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard. Er wordt momenteel keihard gewerkt aan het voorlopig ontwerp voor het gebied.

In een raadsbrief die woensdag is verschenen, geeft het college duidelijkheid over de stand van zaken rond dit project. "In november 2020 is de Gebiedsvisie ‘Poort van Buijtenland’ door bureau Palmbout gepresenteerd aan de commisse van Beraad en Advies. Aansluitend heeft het college in december 2020 de visie vastgesteld. Deze visie vormt het kader voor nadere uitwerking naar een Voorlopig Ontwerp," stelt het college. "De stuurgroep besloot op 10 mei dat het ambtelijk projectteam een uitvraag mag gaan formuleren voor een nadere uitwerking van de Gebiedsvisie ‘Poort van Buijtenland’. De opdracht om tot een voorlopig ontwerp te komen is vervolgens na het doorlopen van een aanbestedingsprocedure gegund aan Peter Verkade Landschapsarchitecten. Voor het maken van een bijbehorende kostenraming is opdracht verstrekt aan Antea Group."

Financiën
Het college heeft ook het kostenplaatje gedeeld vanwege het voorbereidende werk voor dit project. "De kosten voor het opstellen van het Voorlopig Ontwerp en de bijbehorende kostenraming bedragen ca. € 42.000,- Deze kosten mogen worden doorberekend aan de provincie. Deze toezegging is op 29 september schriftelijk bevestigd." In de commissievergadering Beraad en Advies op 6 december zal het college de raad verder informeren over het voorlopig ontwerp. Enkele dagen later, op 9 december, zal dit voorlopig ontwerp worden voorgelegd aan de stuurgroep, waarin de gedeputeerde, de wethouder en de voorzitter van de Gebiedscoöperatie zitting hebben. Deze meeting is ook de opmaat voor het verder vastleggen van (financiële) afspraken met de provincie Zuid-Holland.

 


Foto: Google Maps