Avondwandeling door het Waalbos op 6 juni

28 May 2023, 11:44 uur
Lokaal
mainImage

Dinsdagavond 6 juni organiseert Stichting Natuurbeheer Waalbos weer een avondwandeling door het Waalbos. Stichting Natuurbeheer Waalbos (SNW) is opgericht in januari 2015 en werkt samen met Staatsbosbeheer aan de natuurwaarden in het Waalbos zodat het interessant natuurgebied wordt waar iedereen van kan genieten. De Stichting richt zich met name op specifiek beheer om het gebied aantrekkelijker te maken. Zo is er een oeverzwaluwwand, een ooievaarspaal en een torenvalkkast geplaatst en is een hoop grond aangebracht voor de ijsvogel, zodat ie daar zijn nest kan graven. Ook is er een kabouterpad gemaakt voor de kleintjes.

Staatsbosbeheer heeft met behulp van een pomp op zonne-energie een weilandje natter gemaakt. Dat is heel goed voor de jonge weidevogels. Jonge weidevogels moeten na uitkomst uit het ei direct hun eigen voedsel verzamelen. Ze eten kleine insecten en die zijn vooral te vinden als er voldoende vocht is zodat planten kunnen groeien. Ook zijn de snaveltjes van de kleintjes nog niet zo lang en kunnen ze nog niet goed in de harde grond pikken. Vorige jaren zijn veel jongen dood gegaan door gebrek aan eten tijdens de droge periode. Dat is nu een stuk beter. Dit natte stuk trekt ook veel andere fouragerende vogels aan. Zo zijn al gezien: zomertaling, steltkluut, lepelaar. En dat is vanaf het fietspad redelijk goed te zien. Wat kunnen we zien tijdens de avondwandeling. In ieder geval jonge kieviten en tureluurs. Verder zijn alle zangvogels ook weer aanwezig. ’s Avonds zijn ook vaak de sprinkhaanzanger en de rietzanger nog lang te horen. En de veenmol, een soort grote krekel, is ’s avonds ook weer op sommige plaatsen te horen. We zullen ook een batdetector meenemen om de vleermuisgeluiden hoorbaar te maken. Er vliegen in ieder geval twee soorten in het Waalbos: Laatvlieger en gewone dwergvleermuis.

Op 11 juli en 5 september zijn er ook avondwandelingen. De wandeling start om 19.00 uur vanaf het parkeerterrein bij Ross Lovell, ingang naast Waalweg 3. Deelname is gratis, donatie welkom (zie website). Rond 22.00 uur zijn we weer terug. Wel graag even aanmelden via [email protected].