Albrandswaards Dagblad | 'Albrandswaard: voorlopig geen vuurwerkverbod dit jaar'
mainImage

'Albrandswaard: voorlopig geen vuurwerkverbod dit jaar'

27 juli 2021, 13:45 uur
Lokaal

De gemeente Albrandswaard heeft via een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad laten weten dat zij ook dit jaar de 'landelijke lijn' rond een eventueel vuurwerkverbod volgt. Dat houdt nu specifiek in dat er voorlopig geen vuurwerkverbod in Albrandswaard zal worden gehanteerd.

Vorig jaar besloot het kabinet vanwege de coronacrisis en bijbehorende maatregelen om een landelijk vuurwerkverbod in te voeren. Dit hield concreet in dat het verboden werd om vuurwerk te verkopen, te bezitten en af te steken. Nu dit jaar ook alweer over de helft is, wordt er voorzichtig gekeken naar de jaarwisseling mogelijk zonder coronamaatregelen. "Albrandswaard hanteert tot op heden de landelijke lijn aangaande het gebruik van vuurwerk. Dit betekent dat Albrandswaard niet voornemens is om over te gaan tot een vuurwerkverbod in de gemeente. Enkele andere gemeenten waaronder Rotterdam hanteren lokaal wel een vuurwerkverbod. Een mogelijk risico is dat Rotterdammers naar Albrandswaard komen om vuurwerk af te steken. De omvang waarin dit mogelijk plaats gaat vinden is naar verwachting laag. Indien de actualiteit hier toch om vraagt kunnen aanvullende maatregelen worden genomen," laat het college van burgemeester en wethouders weten.

Wel houdt het college de situatie nauwlettend in de gaten, zodat er mogelijk ingespeeld kan worden op actuele ontwikkeling rond dit onderwerp. "Er bestaat een maatschappelijke vraag om beleid, waarbij zowel voor- als tegenstanders rond de jaarwisseling van zich laten horen. In verschillende gemeenten is een ontwikkeling gaande waarbij het gebruik van vuurwerk wordt beperkt. Vooralsnog volgt Albrandswaard de landelijke lijn waarbij geen algeheel verbod op vuurwerk wordt opgelegd." Voor de gemeenteraad is er sowieso de mogelijkheid om een 'andere mening' hierover te hebben, maar dan dient zij dat wel aan te kaarten bij het college. "Een lokaal vuurwerkverbod vraag om een wijziging van de APV, en indien gewenst ook een herziening van het vergunningsbeleid aangaande vuurwerkverkoop. Mocht u daartoe willen besluiten voor de jaarwisseling 2021/2022 dan vraagt dit procesmatig om behandeling in de raadscyclus van oktober, waarvan de raadsvergadering gepland staat op 1 november."