Albrandswaards Dagblad | 'Mogelijk aanpassingen Dorpsdijk vanwege 30km-zone'
mainImage

'Mogelijk aanpassingen Dorpsdijk vanwege 30km-zone'

4 mei 2021, 08:43 uur
Lokaal

Het college van burgemeester en wethouders overweegt om mogelijk de omgeving Dorpsdijk, tussen de Tijsjesdijk en basisschool Don Bosco, aan te passen en meer in te richten als zichtbare zone voor automobilisten voor maximaal 30 km/uur. Lokale partij NAP had daar eerder vragen over gesteld aan het college.

Er geldt daar sowieso een maximum snelheid van 30 km/uuur, maar de omgeving is daar niet op ingericht. Dit zorgt voor levensgevaarlijke situaties voor bewoners die letterlijk aan de weg wonen en in de praktijk blijkt er niet of nauwelijks te worden gehandhaafd door de BOA's. "Een 30km-zone hoort conform de inrichtingsadviezen te bestaan uit klinkerverharding en indien nodig voorzien van snelheidsremmende maatregelen. Een deel van de aanliggende woningen is echter slecht gefundeerd en oudere woningen mogelijk niet onderheid. Het gebruik van klinkers levert meer trillingen, hetgeen trillingsoverlast in de woningen en schade aan de funderingen kan veroorzaken. Dit geldt nog sterker voor het toepassen van verkeersdrempels. De weg is daarnaast al smal waardoor wegversmallingen ook geen optie is. Een versmalling zal de doorstroming nog verder belemmeren, nog meer dan de huidige beperkte breedte dat al doet. Mocht het al een snelheidsremmend effect hebben, dan is de kans groot dat in deze situatie juist meer hinder zal ontstaan van wachtend verkeer voor de versmalling," stelt het college in beantwoording op de vragen van NAP.

Wel is het college op de hoogte van de problemen op de locatie. "In januari 2020 is al een verkeersonderzoek uitgevoerd. De gemeten v85 is 40 km/u, dat betekent dat 85% van het gemotoriseerde verkeer een maximale snelheid van 40 km/u rijdt," geeft zij aan, wat inhoudt dat er wel degelijk wordt gedacht aan aanpassingen voor de omgeving. "Gezien de eerder genoemde beperkingen is maatwerk op deze locatie noodzakelijk. Over mogelijke maatregelen om onder andere de snelheid terug te dringen is al nagedacht. Hierbij wordt gedacht aan het inrichten van een fietsstraat op het stuk Dorpsdijk tussen de Tijsjesdijk/Essendijk en de Havendam richting de Don Boscoschool. Het hoofddoel hiervan is de fietsroute naar de school veiliger maken en mede de snelheid van automobilisten verlagen."