mainImage

28 november: vergadering Beraad en Advies Welzijn

24 november 2022, 12:30 uur
Lokaal

Maandag 28 november om 19.30 uur is er een vergadering Beraad en Advies Welzijn. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem. Er kan worden ingesproken. U kunt de vergadering ook volgen via de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard.

Agenda
Op de agenda staan de volgende onderwerpen: belastingverordeningen en –tarieven 2023; verordening individuele inkomenstoets; toestemming aan college tot vaststelling gewijzigde GR SVHW; toestemming aan college tot deelname GR Beschermd wonen; collegewerkprogramma 2022-2026 inclusief 1e Begrotingswijziging 2023; algemene Plaatselijke Verordening 1e Wijziging 2021; onderwijshuisvesting.

Spreekrecht
Er kan worden ingesproken tijdens de vergadering. Aanmelden voor spreekrecht kan bij de griffier via telefoonnummer (010) 506 11 00 of per e-mail [email protected]

Live uitzending
U kunt de vergadering rechtstreeks volgen via het raadsinformatiesysteem. U kunt de vergadering live volgen op de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard.


Foto: Albrandswaard/PR