Provincies vrezen voor effect rekeningrijden

7 September 2020, 08:43 uur
Landelijk
mainImage
Wikipedia

Provincies en gemeenten vrezen dat chauffeurs met oude en zware vrachtwagens wegvluchten van routes waar het kabinet rekeningrijden wil invoeren. Dat schrijft de Telegraaf. Als het aan Den Haag ligt gaat deze categorie voertuigen fors betalen op de vrachttaksroutes.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wil de kilometerheffing invoeren op bijna 130 wegtrajecten. Vieze en zware vrachtwagens gaan 26 cent per kilometer betalen, de schoonste bijna 8 cent. De miljoenenopbrengst wordt deels teruggesluisd naar de sector om te vergroenen.

Om te voorkomen dat trucks snelwegen gaan mijden zitten bij de geselecteerde trajecten al veel provinciale en lokale wegen. Maar provincies en gemeenten vrezen dat chauffeurs ook deze routes gaan mijden om een belastingaanslag te ontvluchten.

"In eerdere berekeningen is uitgegaan van een standaard tarief voor al het vrachtverkeer. Nu worden oudere en vuilere vrachtwagens juist zwaarder belast en schonere vrachtwagens minder zwaar. Dit zal bij vuilere vrachtwagens tot meer ongewenst uitwijkgedrag leiden", schrijft de provincie Zuid-Holland in een brief aan de minister.

Overijssel roept het kabinet op om de huidige vorm van de plannen ’kritisch te heroverwegen’. Het provinciehuis in Zwolle vreest voor negatieve effecten op het provinciale- en gemeentelijke wegennet.


Door: ANP