mainImage

Politiebond na rapport: niet geluisterd naar personeel

2 december 2021, 22:22 uur
Landelijk, IJsselmondeNieuws

De Nederlandse Politiebond (NPB) vindt dat er te weinig geluisterd is naar klachten van politiepersoneel over misstanden binnen de antiterrorisme-afdeling. In reactie op het nieuwe rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid zegt de NPB dat het "jammer is dat het zover moest komen". Vakbond ACP ziet ook de klachten die het personeel al jaren heeft over onder meer effectiviteit en werksfeer "in grote mate" terugkomen in de publicatie.

Medewerkers van het zogenaamde CTER-cluster waren al eens naar de korpsleiding gestapt, maar toen zij daar niet de gewenste reactie kregen stapten ze naar de politievakbonden, legt de NPB uit. De bonden zijn toen ook gesprekken aangegaan, waarna de politie zei de klachten te gaan onderzoeken. Toen dit volgens de NPB ook geen resultaat opleverde, is het personeel naar de Inspectie gestapt.

Het CTER-cluster (Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering) werd in 2017 opgericht na de aanslagen in Parijs en België. Hoewel de eenheid er wel in slaagt om verdachten op te sporen bij een concrete bedreiging, concludeert de Inspectie dat de afdeling niet goed is in mensen en organisaties opsporen wanneer deze nog aanslagen voorbereiden. "Dat vinden wij heel zorgelijk", aldus de ACP.

"Het goede nieuws is dat de politie klaar is op het moment dat er een dreiging is", zegt de NPB. Maar doordat de preventieve taak niet goed uit de verf komt, heeft de afdeling volgens de politiebond "te weinig gedaan om terrorisme tegen te gaan". Het gaat bijvoorbeeld om het monitoren van Syriëgangers, zodat er een dossier klaarligt zodra die persoon weer in Nederland opduikt. "Dat soort dingen zijn te weinig gebeurd en dat is zorgwekkend", meent de NPB.

De politie zelf erkent dat het cluster "er nog niet uit haalt wat erin zit" en probeert dit te verbeteren." In verband met "heimelijkheid" kan de politie alleen niet precies zeggen hoe.

De ACP vindt het wel "te makkelijk" wanneer de politie zegt verbeteringen door te voeren. "Dit soort rapporten zijn er vaker en dan wordt er gezegd 'we pakken het op', maar we willen graag het gesprek aan gaan over wat er concreet moet gebeuren en hoe we dat kunnen monitoren", aldus de ACP. De NPB zegt naar aanleiding van het rapport dat het cluster "snel op orde moet komen, want we zijn nog niet af van de dreiging van radicalisering".

Volgens de Inspectie zijn er ook problemen met de werksfeer in het cluster. Zo is tussen verschillende onderdelen, zoals de recherche of de inlichtingenafdeling, niet altijd duidelijk wie wanneer de leiding heeft. Daarnaast vond de ene afdeling dat de andere afdeling meer ondersteunend moest zijn. Het cluster en de politie proberen nu meer duidelijkheid te creëren over wie welke taken heeft en hoe deze moeten worden uitgevoerd. Daarvoor zullen ze ook in gesprek gaan met medewerkers.


Door: ANP | Foto: Politie
Folders