Ministerie trekt vele miljarden uit voor asielopvang

19 September 2023, 16:23 uur
Landelijk
mainImage
ANP

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) trekt in 2024 ruim 4 miljard euro uit voor asiel en migratie. Daarnaast maakt het 3,2 miljard euro vrij voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, blijkt uit de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting van het ministerie. Het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking reserveert ook ruim 1,3 miljard euro voor de opvang van eerstejaars asielzoekers.

Met de ruim 4 miljard euro wil het ministerie meer grip krijgen op de instroom van asielzoekers, de uitstroom versnellen en de doorstroom verbeteren. Over maatregelen om die asielinstroom te beperken is het kabinet gevallen.

Daarnaast wordt toegewerkt naar een stabiele opvangcapaciteit bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), meldt J&V. De vaste capaciteit wordt geleidelijk aan uitgebreid naar 41.000 opvangplekken. Het sluiten en afschalen van azc's in de afgelopen jaren is een van de oorzaken van de opvangcrisis. Met meer vaste opvangplekken hoopt het kabinet schommelingen in de asielinstroom beter te kunnen opvangen.

Het kabinet verwacht dat ook na maart 2024 Oekraïense vluchtelingen kunnen rekenen op soepele opvangregels in de Europese Unie. Om voorbereid te zijn op verlenging van deze regeling, reserveert Justitie en Veiligheid 3,2 miljard euro voor de gemeentelijke en particuliere opvang van 2024.

 


Door: ANP