Provinciale adviescommissie: leg Chemours-fabriek voorlopig stil

18 September 2023, 09:18 uur
, Rotterdam & Regio
mainImage
ANP

De commissie die de provincie Zuid-Holland van onafhankelijk advies voorziet, vindt dat de Chemours-fabriek in Dordrecht voorlopig stilgelegd moet worden. Dat schrijft de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) in een brief aan Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten. Woensdag vergadert het Zuid-Hollandse provinciebestuur over de situatie rond Chemours.

De PAL is een onafhankelijke commissie die bestaat uit dertien deskundigen. Deze commissie voorziet de provincie van advies over onderwerpen die van invloed zijn op de kwaliteit van de leefomgeving. Dat doet de PAL zowel op verzoek van de Staten als op eigen initiatief.

Enkele dagen voor de Statenvergadering waarin mogelijk besluiten worden genomen over Chemours, dat jarenlang de omgeving heeft vervuild met de uitstoot van grote hoeveelheden PFAS, heeft de PAL een brief met negen "aandachtspunten" gestuurd. "Zorg dat de uitstoot van PFAS van Chemours zo spoedig mogelijk naar nul wordt teruggebracht", is het eerste punt. Het tweede advies van de PAL is nog dwingender: "bewerkstellig dat de productie van Chemours stil wordt gelegd, totdat is aangetoond dat de uitstoot van PFAS nul is".

Groot aantal partijen

De commissie wijst op het voorzorgsprincipe, iets wat diverse partijen in de Staten ook al benoemden tijdens een recente hoorzitting over Chemours. Zij willen dat de fabriek pas een vergunning krijgt om in het productieproces bepaalde chemische stoffen te gebruiken als daarvan is aangetoond dat ze niet schadelijk zijn voor mens en milieu. De PAL roept ook op om continu bij Chemours te meten wat in de lucht, de bodem en het water wordt uitgestoten, in plaats van periodiek of incidenteel.

Overigens staat de rol van de PAL wel ter discussie in Zuid-Holland. De nieuwe coalitie - bestaande uit BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA - vindt het adviesorgaan "overbodig" geworden, zo staat in het coalitieakkoord. Andere partijen in de Staten zien de PAL wel als een nuttig en belangrijk orgaan.

Voor de Statenvergadering van woensdag heeft een groot aantal partijen moties aangekondigd. Mogelijk gaan ze daarin het college oproepen om Chemours te sluiten of stil te leggen.

 


Door: ANP