Albrandswaards Dagblad | Studie in haven naar groene waterstof

Studie in haven naar groene waterstof

mainImage

BP, Nouryon (voorheen AkzoNobel Specialty Chemicals) en Havenbedrijf Rotterdam gaan samen de mogelijkheden onderzoeken voor de productie van groene waterstof door middel van waterelektrolyse voor de BP raffinaderij in Rotterdam. Dit biedt de potentie voor aanzienlijke vermindering van CO2 emissies.  

Op dit moment gebruikt de raffinaderij waterstof gemaakt uit aardgas voor de ontzwaveling van producten. Door deze volledig te vervangen door groene waterstof geproduceerd uit water met hernieuwbare energie, zou de CO2 uitstoot – uitgaande van de huidige omstandigheden - met 350.000 ton per jaar kunnen afnemen.

De partijen hebben een intentieovereenkomst ondertekend om de haalbaarheid te onderzoeken van een waterelektrolyse-installatie van 250 megawatt voor de productie van maximaal 45.000 ton groene waterstof per jaar met hernieuwbare energie. Het gaat hier om de grootste in zijn soort in Europa.

De opzet is dat Nouryon, dat een leidende positie heeft op het gebied van elektrochemie, de installatie gaat bouwen en exploiteren. Havenbedrijf Rotterdam gaat de lokale infrastructuur faciliteren en onderzoekt opties voor verdere ontwikkeling van een groene waterstof hub in het gebied. De partners zijn van plan om in 2022 een definitieve investeringsbeslissing over het project nemen.


Foto: GHR