Albrandswaards Dagblad | Rotterdam rekent zich rijk met niet-sociale woningen
mainImage

Rotterdam rekent zich rijk met niet-sociale woningen

1 januari 2021, 15:05 uur
Columns

De 560 piepkleine wooneenheden van de Startmotor op Zuid beschouwt de gemeente Rotterdam als volwaardige sociale huurwoningen. Het project - eigendom van projectontwikkelaar Amvest - is eind oktober opgeleverd.

De bovenste en interessantste laag van het twaalf verdiepingen tellende woonblok gelegen tussen Batterij-, Tandwiel- en Dynamostraat was, voorafgaande aan het openstellen van de verhuur, al vergeven aan een grote afnemer. Een goed begin is het halve werk...

De verhuur van alle daaronder gelegen wooneenheden loopt daarentegen uiterst stroef. De helft staat nog leeg. En gezien de hoeveelheid van alle wervende promomails van het campagneteam van de Startmotor valt te vrezen dat het nog een hele klus gaat worden om het project vol te krijgen.

Waarom dreigt de Startmotor te floppen?

Versbeton gaf daarop begin december al een antwoord in een verhelderend artikel van Teun van den Ende. Kort samengevat: de kale huur van de woningen van 35 m2 is veel te hoog, gemiddeld zo'n 737 euro per maand, daarbovenop komen nog servicekosten van 130 euro, plus huur van berging en parkeerplaats 110 euro.

Een 20-jarige mbo'er met een maandsalaris van 1800 euro is dan ruim 60 procent kwijt aan woonlasten.
Van den Ende stipte ook aan dat de huurcontracten niet deugen. Ze zijn zowel aan een maximum (5 jaar) als aan een minimum (12 maanden) gebonden. Dat mag niet. Los daarvan staan er nog andere betuttelende zaken in de huurcontracten. Je mag niet roken in je kamer. Niet samenwonen. Dames opgelet, bij voorkeur niet zwanger worden!

Barendrecht

Wie de even dure als kleine kamertjes in de Startmotor beschouwt als normale sociale huurwoningen zit zichzelf behoorlijk in de maling te nemen. Toch schroomt de Rotterdamse wethouder Bas Kurvers niet om dat te doen.

De VVD'er heeft daar belang bij. Want per jaar moet hij ervoor zorgen dat er in Rotterdam 900 sociale huurwoningen bij komen. Dat cijfer haalt hij bij lange na niet. Dus dan is het wel zo handig om die 560 van de Startmotor er gewoon bij op te tellen. Dat doet hij trouwens ook met de 880 veel duurdere wooneenheden in de Lee Towers aan het Marconiplein. Soort van creatief boekhouden van een zichzelf rijkrekenende wethouder.

Los van het feit dat het niet echt listig is om de zaken mooier voor te spiegelen dan zij in werkelijkheid zijn, snijdt Kurvers zich hiermee ook in de vingers als hij voor elkaar wil krijgen dat de randgemeenten meer sociale huurwoningen gaan bouwen. De provincie Zuid Holland moet, zoals bekend, randgemeenten Barendrecht en Lansingerland 'onder druk zetten' om meer sociale woningen te bouwen om de minder draagkrachtige Rotterdamse starters op de woningmarkt een betaalbaar alternatief te bieden. Mooi verhaal, maar het raakt kant noch wal.

De bouwwethouders van Barendrecht en Lansingerland hoeven de provincie er slechts op te wijzen dat Rotterdam zelf verzaakt om haar eigen doelstelling van 900 sociale woningbouw te halen en dat versluiert door niet-sociale projecten mee te tellen bij de Rotterdamse sociale nieuwbouwcijfers, en klaar is Kees.
Het afdwingen van meer sociale woningbouw in Barendrecht en Lansingerland is een kansloze missie, als Rotterdam zelf niet het goede voorbeeld geeft. En dat daarvan sprake is, staat buiten kijf.

Sinds Kurvers - troetelnaampje Bas de Bouwer - wethouder is, zijn er in Rotterdam een schamele 300 sociale huurwoningen gebouwd, terwijl dat er 2250 hadden moeten zijn. Het is een stevig argument voor de randgemeenten om tegengas te geven als de provincie langskomt om met bestuurlijke dwangmaatregelen op te leggen, dat zij meer sociale woningen moeten bouwen om Rotterdamse minima onderdak te bieden.