Nederland: van kwaad tot erger?

17 January 2023, 10:23 uur
Columns
mainImage

“Als de vos de passie preekt; boer let op je kippen!”

Moest eraan denken toen ik hoorde dat mevrouw Kaag (D66) bang is dat onze democratie wordt ondermijnd door complotdenkers en extreem rechts. Sinds enkele jaren wordt inderdaad een belangrijke pijler van ons democratisch bestel stelselmatig ondermijnd.

Vrijheid van meningsuiting (art.7)

“Laat ons waken over de vrijheid van spreken” staat op het beeld van Pim Fortuyn. Een oproep, waar ik me op dit moment weer helemaal in kan vinden, want onze grondwettelijke vrijheden worden beperkt, niet door extreem rechts of complotdenkers, maar door mevrouw Kaag en consorten.

Het begon min of meer met het veranderen van de woorden negerzoen en jodenkoek: geen mens die er echt bezwaar tegen maakte. We zagen er eigenlijk het redelijke wel van in, maar het aanvankelijke succes leidde langzaam maar zeker tot het verbieden van steeds meer woorden. Het is nu al zover dat we de woorden man en vrouw alleen in een speciale context mogen gebruiken. Kleuren als blank, wit, zwart en bruin moeten voor gebruik op een weegschaal worden gewogen: een inperking van onze vrijheid van meningsuiting. Een cartoon is door de Volkskrant verwijderd. De sociale media Twitter en Facebook bepalen wat wel en niet geschreven mag worden en hun censuur-criteria worden bepaald door linkse denkers. De NPO (miljard belastinggeld) verbiedt medewerkers op straffe van een boete om problemen naar buiten te brengen. Opdracht van oud voorzitter Rijxman (D66)

Vrijheid van drukpers (art.7)

 “Mein Kampf” van Hitler is het enige boek dat in ons land verboden is. Ik heb het destijds voor mijn studie ingezien in een afgesloten universiteit bibliotheek. (UvU) Daar zal het na meer dan 75 jaar niet bij blijven. De grootste boekenverkoper van ons land heeft aangekondigd haat-zaaiende boeken niet meer te verkopen. Zij bepalen voor ons wat haat-zaaien is. De Koran wordt overigens gewoon verkocht. Merkwaardig als je de moeite neemt het te lezen, want aanzetten tot geweld en de termen haat-zaaien en antisemitisme zijn echt van toepassing.*

Ook hier gaan censoren dus bepalen wat we wel of niet mogen lezen. Vrijheid van drukpers staat onder druk. Daarvoor werd “De Duivelsverzen” van Salman Rushdie al uit de bibliotheek verwijderd. Ik denk dat ondertussen “de negerhut van Oom Tom” ook al verdwenen is, ondanks het feit dat het zoveel mensen bewust maakte van het leed slaven ooit aangedaan.  

Vrijheid van vereniging (art. 8)

Omroep Ongehoord Nederland (meer dan 50.000 leden) is twee keer beboet door de NPO, omdat ze mensen ongecensureerd hun mening lieten geven. Merkwaardig omdat andere omroepen al decennia lang politieke propaganda maken, daarvoor werden ze namelijk opgericht. De meningen van O.N. komen echter niet overeen met de NPO-deugmening en dan gaan rode alarmbellen af. Nu is er een wet in de maak, die politieke partijen kan verbieden als ze ondemocratisch zijn. Dat wil zeggen: een andere mening hebben dan de gevestigde orde.

Rechters

Het hellende vlak, want wie gaat bepalen wat wel of niet democratisch is? De rechters, die in de vorige eeuw Janmaat veroordeelden, omdat hij vond dat Nederland te vol was? De rechters, die Geert Wilders veroordeelden? In het tvprogramma “In de ziel van …..” bestond een rechter het te zeggen dat PVV’ers nimmer rechter konden worden: onze magistratuur trad openlijk artikel 1 van de grondwet met voeten.

Sterke democratie

In een sterke democratie moet alles gezegd en geschreven kunnen worden. Het instituut moet een zelfreinigend vermogen hebben. De bevolking van ons land lijkt me volkomen in staat zelf afwegingen te maken; ook de kiezers waarvan Kaag zegt: “wat zijn dat voor een mensen?”. Het grote gevaar voor ons stelsel zit hem niet in clubjes malloten, maar in een hele grote groep, die ons ongevraagd wil beschermen tegen zogenaamde ondemocratische krachten en daarmee langzaam maar zeker zelf de grondwettelijke vrijheden afbreekt.

Als we onze oren daar naar laten hangen, gooien we het kind met het badwater weg.

 

*Leen een exemplaar met een woordenregister en kijk onder “vrouwen”, ”slaven“,”ongelovigen” en “Joden.” Helemaal lezen is een opgave: het is een boek uit de 7e eeuw na Christus!