Albrandswaards Dagblad | ‘Geachte heer Puk tot mijn spijt moet ik u……’

‘Geachte heer Puk tot mijn spijt moet ik u……’

mainImage
‘Geachte heer Puk tot mijn spijt moet ik u……’

Afgelopen maandag was ik een beetje in de war. Dat was tijdens de vergadering van de gemeenteraad. En nu was ik eens niet in de war over alles wat daar nu juist wel of juist niet gezegd werd, maar over de procedure die gevoerd werd om te komen tot nieuwe wethouders. Volgens mij was dit de eerste keer dat ik dit zo meemaakte en dat terwijl ik al jaren de politiek volg als journalist en als raadslid verdorie zelf ook nog eens vier jaar deel heb uitgemaakt van dat circus.

Wat was er aan de hand? Er werd gestemd over de toetreding van de nieuwe wethouders tot het college. Per wethouder was er een nieuwe ronde, logisch, en per wethouder werd er geheim, zeg maar schriftelijk gestemd; ook logisch. Tot zover niets aan de hand dus. Maar toen bleek dat de raadsleden niet simpel voor of tegen een wethouder konden stemmen maar een naam op het blaadje moesten schrijven; en dat kon dus ook een ‘willekeurige’ andere naam zijn.
En dat verbaasde mij ten zeerste. Volgens mij gaat het er bij zo’n verkiezing om of je een bepaald persoon wel of niet geschikt acht om voor vier jaar lang wethouder te spelen in onze fraaie gemeente. En dan gaat het dus niet aan om daarbij op één of ander willekeurig Pietje Puk te stemmen.
Ik zie het al voor me. ‘Geachte heer Puk, u was er niet bij maandag maar tot mijn spijt moet ik u meedelen dat onze gemeenteraad u unaniem heeft aangewezen als de nieuwe wethouder hier ter dorpe. Kusjes, de burgemeester.'
Dat kan toch helemaal niet. Natuurlijk, misschien is P. Puk uitermate geschikt voor die functie maar ware het niet veel beter geweest als hij zich eerst met droge ogen zelf had aangemeld voor deze eervolle baan? Dat hoeft dus blijkbaar helemaal niet.

En wat te denken van de nieuwe coalitie? Willen die de achtenswaardige heer Puk wel opnemen in hun nieuw te vormen college? En van welke partij is Puk dan wel? Misschien helemaal niet van een politieke partij of misschien wel van partij die niet aan de nieuwe coalitie deelneemt. En wat dan? Beginnen de coalitieonderhandelingen dan weer van voren af aan? Volgens mij is dat proces altijd al moeizaam genoeg zonder een dergelijke inbreng van buitenaf.

Ik vond het in ieder geval allemaal een beetje vreemd. Maar dit opent wel perspectieven voor over vier jaar. Of zoveel eerder natuurlijk.
Mijn naam is Hans de Bruyn, trouwens.

 

 


Foto: Digitaal Dagblad