Albrandswaards Dagblad | Een vuurwerkvrij Albrandswaard; dat zou mooi zijn

Een vuurwerkvrij Albrandswaard; dat zou mooi zijn

mainImage
Een vuurwerkvrij Albrandswaard; dat zou mooi zijn

Eerder dit jaar ging mijn column over het chippen van katten. Ik heb toen wethouder Heezen van onder meer dierenwelzijn gevraagd of hij het chippen van katten verplicht wil stellen in deze gemeente. In de Tweede Kamer is een motie hierover aangenomen en veertig steden (waaronder Amsterdam en Rotterdam) hebben al aangegeven hiertoe over te gaan. Tijdens een gesprek gaf de wethouder aan dat hij (voorlopig) geen voorstander is om katten verplicht te chippen maar wel wil hij nagaan of een chipactie mogelijk is in onze gemeente. In Rotterdam was zo’n chipactie een groot succes en zijn 1000 katten (kosteloos) van een chip voorzien. Dierenartsen werkten belangeloos mee.

Er wordt nu, in samenwerking met de Dierenbescherming, gekeken of zo’n actie binnenkort in de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk ook georganiseerd kan worden. Ik heb in ieder geval gezegd dat ik hier een groot voorstander van ben en wil er graag aan meewerken. Veel katten belanden nu vaak (onnodig) in een asiel en ook het aantal zwerfkatten zal hierdoor afnemen.

In mijn  laatste column van dit jaar  plaats ik wederom een oproep aan de wethouder en ditmaal gaat het over vuurwerk. Zoals u allen weet zorgt het afsteken van vuurwerk jaarlijks voor veel ellende bij mens en dier. Tjeerd de Faber, oogarts en woordvoerder van NOG, zei over het afsteken van vuurwerk het volgende. ‘Het is de taak van oogartsen om het zicht zo optimaal mogelijk voor een patiënt te maken. Het hele jaar door doen we ons best om ieder procentje zicht te behouden. En dan wordt het weer oudejaarsdag en verandert Nederland in een oorlogszone met ieder jaar weer honderden oogletsels door vuurwerk.’

Eigenlijk zou dit al voldoende moeten zijn om een te stoppen met vuurwerk. Daarnaast zorgt het afsteken van vuurwerk voor erg veel overlast bij dieren. Ik hoor nu dagelijks in de praktijk dat mensen naar de Veluwe of naar de Ardennen vluchten omdat  daar  parken zijn waar een vuurwerk verbod is. De (duurbetaalde) huisjes moeten vaak in de zomer al gereserveerd worden! De dieren die in onze gemeente blijven moeten vaak met allerlei middelen gekalmeerd worden en dat blijkt in veel gevallen een hele klus; vooral omdat het afsteken van vuurwerk steeds eerder begint.

Een mooie oplossing is vuurwerkvrije zones en gelukkig wordt dat aantal steeds groter. Het goede nieuws is dat gemeenten volgend jaar tijdens de jaarwisseling zelf een vuurwerkverbod kunnen invoeren. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft gezegd dat de wetswijziging die dat mogelijk maakt voor 2020 klaar zal zijn. Dit jaar adviseerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) al om een landelijk verbod van knalvuurwerk en vuurpijlen in te voeren. De raad concludeerde dat de ‘veiligheid in het geding is’. Elk  jaar valt er gemiddeld één dode en worden er zo’n 11.000 incidenten geregistreerd.

Het zou mooi zijn als Albrandswaard volgend jaar ‘vuurwerkvrij’ zal zijn!
Ik wens u ín ieder geval een gezellige jaarwisseling en wees voorzichtig!

 

 


Foto: Digitaal Dagblad