Albrandswaards Dagblad | Wethouder overleeft motie van treurnis

Wethouder overleeft motie van treurnis

mainImage

Bij de behandeling van de voorjaarsnota maandagavond bleken er drie thema's leidend: wonen, groen en veiligheid. Voor het eerst zat burgemeester Jolanda de Witte de vergadering voor als voorzitter. Alle partijen heetten de burgemeester welkom.

Het eerste thema was dat Albrandswaard nieuwe woningen moet bouwen, maar het college van B&W komt continu met nieuwe maar niet goede plannen in de ogen van de raad. Wethouder Bas Boender moest het daarom ontgelden die avond door stevige vragen van onder andere van Thomas van der Knaap (EVA) en Frans van Zaalen (CU/SGP). Het leverde de politicus een motie van treurnis op, want de antwoorden waren niet voldoende voor de oppositie. De motie haalde het uiteindelijk niet, maar blijkt wel een waarschuwing voor de onder vuur liggende wethouder.

Ook de thema's groen en veiligeid leverde discussies op, maar voor de rest gebeurde er niets spannends.