Albrandswaards Dagblad | 'Wethouder lekte naar de pers, dat is strafbaar'

'Wethouder lekte naar de pers, dat is strafbaar'

mainImage
Links: raadslid Verkoelen, Rechts: wethouder Van Gils.

door Jan D. Swart

Komende donderdag moet de Rotterdamse wethouder Arjan van Gils uitleggen waarom hij op 20 juni een uitgebreid interview gaf aan het AD over de recente integriteits- en fraudekwestie bij de gemeente, die tot het ontslag leidde van drie ambtenaren die worden verdacht van belangenverstrengeling, financiële schendingen en plichtsverzuim. Vier anderen werden geschorst hangende het onderzoek.

Van Gils - de grote ambtenarenbaas - gaf het interview twee dagen nadat alle leden van de gemeenteraad in een besloten vergadering over de rel waren geinformeerd en voor geheimhouding hadden moeten tekenen. Omdat die geheimhouding aan het einde van die vergadering niet opgeheven is, en de wethouder exact diezelfde informatie (dixit 50Plus) vervolgens op eigen houtje alsnog wereldkundig maakte, heeft hij naar de mening van onder meer fractievoorzitter Ellen Verkoelen van 50Plus de gemeentewet overtreden en is hij daarmee strafbaar (artikel 272 Wetboek van Strafrecht).

Verkoelen heeft daarom komende donderdag een interpellatiedebat aangevraagd met Van Gils. ‘’Het kan niet zo zijn dat de raad middels geheimhouding gekneveld wordt om informatie voor zichzelf te houden. Het kan niet zo zijn dat de raad niet de vrijheid heeft om deze te kunnen delen. Het kan niet zo zijn dat de wethouder die onder diezelfde geheimhouding als de raad valt daarentegen de vrijheid gewoon neemt om binnen één dag uitgebreid de informatie wel met derden deelt’’, zegt Verkoelen.

Het is overigens algemeen bekend dat 50PLUS Rotterdam totaal geen voorstander is van geheime bijeenkomsten, die vaak door het college aan de raad worden opgelegd. ‘’Het is een principieel kwalijke zaak dat een volksvertegenwoordiger informatie van haar college van B&W ontvangt die zij als volksvertegenwoordiger vervolgens niet met de inwoner van Rotterdam kan delen. Als volksvertegenwoordiger word je dan vleugellam gemaakt omdat je niets met die informatie kan doen vanwege doen geheimhouding’’, aldus Verkoelen, die zich daardoor extra in haar kuif voelt als de wethouder die info vrolijk doorspeelt aan de pers.

Het is niet de eerste keer dat Verkoelen in actie komt over gelekte informatie naar de pers. Ook bij de behandeling van de afwikkeling Schiekadeblok roerde 50Plus de trom toen appjes van CDA-raadslid Eskens aan Radio en TV Rijnmond over de kwestie openbaar werden die de positie van de in het nauw gedreven D66-voorganger Van Gils - Adriaan Visser - moesten redden. Uiteindelijk struikelde Visser toch over die affaire.