Albrandswaards Dagblad | Start nieuwbouw Huis van Albrandswaard

Start nieuwbouw Huis van Albrandswaard

mainImage

Op maandag 22 juli start de gemeente met de voorbereidende werkzaamheden voor het Huis van Albrandswaard. De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de zendmast en enkele containers en het verleggen van het riool. Ook worden twee bomen gerooid.

P+R afgesloten van 22 juli tot 5 augustus
Tijdens het verleggen van het riool wordt de P+R afgesloten. Automobilisten kunnen tijdens deze periode terecht op de alternatieve parkeerlocatie bij het voormalige uitvaartcentrum en de parkeerplaats van de sporthal. Er zijn borden geplaatst met de aankondiging van de tijdelijke afsluiting en de alternatieve P+R-locaties. Op 20 juli start de zomervakantie in onze regio, we verwachten dat er tijdens de tijdelijke afsluiting minder gebruik wordt gemaakt van de P+R.

Bomen rooien en verplaatsen
Twee bomen langs de parkeerplaats worden gerooid en één boom wordt in het najaar verplaatst. De bomen langs de Stationsstraat blijven behouden, deze bomen vormen een beschermde laanstructuur. Naar de bomen grenzend aan de Viaductweg wordt ecologisch onderzoek gedaan, met het oog op mogelijke bomenkap. De uitkomsten van dit onderzoek worden dit najaar bekend.

Bouwvergunning
De gemeente heeft een bouwvergunning aangevraagd voor het nieuwe gemeentehuis. De bouwvergunning is verleend en is gepubliceerd op de gemeentepagina in De Schakel van donderdag 18 juli 2019. Er geldt een termijn van zes weken waarin bezwaar tegen de bouwvergunning kan worden gemaakt.

Meer informatie
Heeft u vragen over de werkzaamheden of wilt u meer weten over het nieuwe gemeentehuis? Neem contact met ons op via (010) 506 1111 of kijk op de pagina Huis van Albrandswaard.