Albrandswaards Dagblad | Raad stemt in met afvalbeleidsplan

Raad stemt in met afvalbeleidsplan

mainImage

De gemeenteraad heeft op 7 oktober 2019 ingestemd met het nieuwe beleidsplan ‘Afval en Grondstoffen 2019-2023’. Een meerderheid stemde voor variant 2. Dit houdt in dat de containers voor restafval en GFT behouden blijven.

Wat verandert er voor u
Veranderingen zijn dat iedereen in de laagbouw een papiercontainer ontvangt én dat plastic, metaal en drankkartons (PMD) per 1 januari 2020 met het restafval mogen worden weggegooid. De afvalverwerker gaat het restafval zelf nascheiden. Daarnaast wordt in 2020 gestart met het vervangen van de grijze containers. Iedereen in de laagbouw krijgt er een met een chip erin. Deze chip registreert hoe vaak de bak wordt aangeboden.

Beloning
In eerste instantie betaalt u een vast bedrag per jaar waarbij u de grijze container 26 keer per jaar mag aanbieden. Wanneer u de bak minder vaak aanbiedt, krijgt u 3 euro per keer dat u de bak niet aan de straat zet terug. Woont u in een appartement? Dan kunt u jaarlijks maximaal 104 keer een afvalzak, inclusief plastic, metaal en drankkartons, aanbieden bij een ondergrondse container. Wanneer u minder vaak afval brengt, krijgt u 0,75 euro terug per zak. Gooit u meer weg? Dan betaalt u per zak 0,75 euro extra. De invoering van het volledige systeem gebeurt op 1 januari 2021. De komende maanden zal de gemeente u hier uitgebreid over informeren.