Albrandswaards Dagblad | OBS Overkant gaat volgende week ook staken
mainImage

OBS Overkant gaat volgende week ook staken

23 januari 2020, 14:13 uur
Algemeen

Binnen het Primair Onderwijs is een groot tekort aan leerkrachten. Hierover wordt door diverse geledingen gesproken en onderhandeld. Acties om tot een doorbraak te komen hebben tot nu toe helaas onvoldoende effect gehad. De overheid komt te weinig in beweging. De oplossingen zijn niet structureel. Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari staan weer stakingen gepland.

OBS De Overkant schaart zich duidelijk achter de acties:,,In de grote steden is het probleem rondom het tekort aan leerkrachten echt nijpend. Ook op de scholen in Rhoon en Poortugaal merken we dat we heel moeilijk invalleerkrachten kunnen vinden. We weten ook dat het lerarentekort de komende jaren nog groter wordt. Dit gaat betekenen dat we bij ziekte van een leerkracht een klas zelfs naar huis zouden moeten sturen. U begrijpt dat ziekte zich niet laat voorspellen en dat u dan plots uw kind (-eren) thuis heeft. Dat is voor de leerling, voor u als ouder/verzorger en voor ons als scholen ongewenst. Dat is dan ook de reden dat er op donderdag 30 en vrijdag 31 januari een landelijke staking (uitgeroepen door de vakbonden) zal zijn," laat de directie in een brief weten.

Of de andere scholen in Albrandswaard het voorbeeld van De Overkant volgen, is niet bekend.