Albrandswaards Dagblad | Nissewaard investeert met scholen in huisvesting

Nissewaard investeert met scholen in huisvesting

mainImage

De gemeente Nissewaard heeft woensdag het bestuurlijk akkoord met de scholen voor Voortgezet Onderwijs in Nissewaard getekend.

De afgelopen maanden is met de diverse schoolbesturen hard gewerkt om tot dit akkoord te komen. Belangrijk onderdeel ervan is de nieuwbouw voor My College en Scala Rietvelden/Charles de Foucauld. De gemeenteraad heeft besloten om voor beide schoolgebouwen elk een startkrediet van circa € 0,5 miljoen beschikbaar te stellen.

Doel akkoord

Nissewaard heeft de ambitie om samen met het onderwijs te komen tot duurzame onderwijshuisvesting voor zowel het primair als voortgezet onderwijs. Bij de keuze tussen renovatie van bestaande scholen of vervangende nieuwbouw spelen factoren als duurzaamheid en energieneutraal bouwen een belangrijke rol. Met dit bestuurlijk akkoord willen de gemeente en de schoolbesturen de huisvesting van scholen laten aansluiten bij het huidig en toekomstig aantal leerlingen en bij de ambities voor duurzaamheid. Kijk voor meer informatie op de website www.nissewaard.nl.