Albrandswaards Dagblad | Jeugdzorg biedt excuses aan voor geweld

Jeugdzorg biedt excuses aan voor geweld

mainImage

Jeugdzorg Nederland biedt excuses aan voor het geweld dat in de afgelopen zeventig jaar in de jeugdzorg heeft plaatsgehad. Bestuurslid Esther Overweter zegt op de eigen site: “Het leed dat de slachtoffers is aangedaan, is groot. Ze hadden bescherming nodig, maar in plaats daarvan kregen ze te maken met geweld, psychisch of fysiek, van hulpverleners of tussen jongeren onderling. Daar hebben ze hun hele leven last van. Tegen hen wil ik zeggen, namens de sector: het spijt ons dat er te weinig is gedaan om het geweld te voorkomen en te stoppen.”

De Commissie De Winter presenteerde woensdag het rapport ‘Onvoldoende beschermd’ over genoemd geweld. Het bevat de resultaten van een 2,5 jaar durend onderzoek, in opdracht van het kabinet, naar geweld in residentiële instellingen, pleegzorg, justitiële jeugdinrichtingen, de jeugd-ggz, de LVB-sector (voor licht verstandelijk beperkten), doven- en blindeninstituten en azc’s.

Jeugdzorg Nederland wil de verhalen van de slachtoffers horen, laat Overweter weten, samen met anderen leren van de resultaten en de aanbevelingen van de commissie ter harte nemen.

Jeugdzorg en aangesloten organisaties stellen hun deuren open voor slachtoffers. Behalve luisteren wil Jeugdzorg zijn uiterste best doen om in de archieven persoonlijke informatie terug te vinden. Jeugdzorg Nederland draagt, net als aanverwante branches, financieel bij aan het mogelijk maken van lotgenotencontact.

Jeugdzorg Nederland zegt overigens al langer in gesprek te zijn met jongeren, ouders en ervaringsdeskundigen over geweld in de jeugdzorg.


Door: ANP