Albrandswaards Dagblad | Home-Start BAR is op zoek naar vrijwilligers

Home-Start BAR is op zoek naar vrijwilligers

mainImage

Home-Start BAR komt graag in contact met enthousiaste mensen die het leuk vinden om een jong gezin tijdelijk te ondersteunen. Dit steuntje in de rug wordt geboden door het gezin thuis te bezoeken, meestal wekelijks. Het contact met het gezin is laagdrempelig en op basis van gelijkwaardigheid. Het gaat om gezinnen die het even wat lastiger hebben. Voorbeelden daarvan zijn: weinig steun vanuit familie, gezondheidsproblemen, overbelasting in de zorg voor kinderen of onbekendheid met de omgeving. De gezinnen wonen in Barendrecht, Albrandswaard of Ridderkerk.

Home-Start is een erkende methodiek en biedt professionele ondersteuning aan de vrijwilligers. Deze ondersteuning bestaat o.a. uit een voorbereidende cursus en regelmatige begeleiding door de coördinatoren. Een nieuwe cursus start binnenkort, er zijn nog plaatsen vrij.

Home-Start vraagt van de vrijwilligers dat zij opvoedingservaring hebben, flexibel kunnen denken en bereid zijn om zich voor een wat langere periode voor een Home-Startgezin in te zetten.

Vanzelfsprekend zorgt de uitvoerder CJG Rijnmond voor een onkostenvergoeding.

Een moeder die gebruik maakte van Home-Start verwoordde de steun als volgt: "Op de home-startsite staat dat er hulp wordt geboden van iemand die naast je staat en niet erboven. Dit is in de praktijk ook echt zo. Het voelde als een soort vriendin die langs kwam."

Wil jij ook als zo’n tijdelijke vriend of vriendin voor iemand zijn?
Leg dan vrijblijvend contact met de coördinator van Home-Start BAR: Jeanette Dekker.
Mail: j.dekker@cjgrijnmond.nl of bel: 06-35124547. Zie ook: www.home-start.nl.