Albrandswaards Dagblad | Hoe veilig is het in Albrandswaard?

Hoe veilig is het in Albrandswaard?

mainImage

Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele van de vragen die in het kader van Veiligheidsmonitor worden gesteld aan 1.372 inwoners van de gemeente Albrandswaard.

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het onderzoek start begin augustus; de resultaten worden in 2020 verwacht. De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit tweejaarlijks terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk van de inwoners die benaderd worden meedoen aan het onderzoek. Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente/regio.

Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research.

Meer informatie kunt u vinden op www.veiligheidsmonitor.nl.