Albrandswaards Dagblad | Gevels hoogbouw Nissewaard zijn brandveilig

Gevels hoogbouw Nissewaard zijn brandveilig

mainImage

In de gemeente Nissewaard hoeft geen verder onderzoek plaats te vinden naar de brandveiligheid van gevels. Dat is gebleken uit een onderzoek van de gemeente. 

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft naar aanleiding van de brand in de Grenfell Tower in Londen, de gemeenten gevraagd om de meest risicovolle gebouwen op brandveiligheid te inventariseren. Hierbij gaat het om hoge gebouwen met minderzelfredzame personen en andere hoge gebouwen waarin wordt geslapen. Gemeenten moeten er vervolgens op toezien dat eigenaren van deze gebouwen nader onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en wanneer noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen.

De gemeente Nissewaard heeft het onderzoek uitgevoerd aan de hand van de regels van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. In totaal zijn 44 gebouwen onderzocht, waarvan 38 gebouwen aan de onderzoekcriteria voldeden, met een hoogte die varieert van 20 meter tot en met 100 meter. De overige 6 gebouwen zijn niet bij het onderzoek betrokken, omdat zij niet aan de onderzoeks-criteria voldeden.

In het onderzoek is gekeken of de gevels van deze panden voldoen aan de bouwregels aan de hand van een aantal criteria, zoals materiaal en brandbaarheid gevelmateriaal, materiaal en brandbaarheid van de spouw, maatregelen om brandopgang te vertragen en de ligging van de trappenhuizen.

De conclusie is dat de gebouwen in de gemeente Nissewaard, die aan de regels van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties zijn onderworpen, niet verder onderzocht hoeven te worden.