Albrandswaards Dagblad | Gemeenteraad steunt unaniem Streefbeeld

Gemeenteraad steunt unaniem Streefbeeld

mainImage

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad in Albrandswaard is een motie ingediend door ChristenUnieSGP met als doel het Streefbeeld over het Buijtenland van Rhoon als belangrijkste uitgangspunt te laten dienen voor verdere ontwikkelingen in dit gebied. Deze motie werd mede ondertekend door het CDA en StemLokaal en unaniem aangenomen. 

De voorzitter van de coöperatie Buijtenland van Rhoon Gerard Doornbosch had in een eerdere commissie vergadering al aangedrongen op een uitspraak  van de gemeenteraad over dit Streefbeeld om de ondernemers in dit gebied een hart onder de riem te steken. 

Het streefbeeld was al eerder vastgesteld door de Provincie Zuid Holland en door het ministerie van landbouw en visserij .

De samenwerking tussen provincie Zuid Holland ,het ministerie van landbouw en Visserij en de gemeente Albrandswaard is een must. De uitspraak van de gemeenteraad geeft aan dat het uitgangspunt bij de samenwerkende partijen nu hetzelfde is.


Foto: Ingezonden