Albrandswaards Dagblad | Gemeenten lanceren Social Return

Gemeenten lanceren Social Return

mainImage

Meer kans op een opleiding of werk voor mensen die al lang in de bijstand zitten, mensen langer in dienst houden én minder administratieve rompslomp voor werkgevers om hun social return opgave in te vullen: dat staat onder andere in de vernieuwde aanpak van social return, die de wethouders Richard Moti (Rotterdam) en Huibert Steen (Hoeksche Waard) woensdag 9 oktober namens de regio Rijnmond presenteerden. Ook gemeente Albrandswaard doet mee en hoopt zo nog meer werkzoekenden aan een baan te kunnen helpen.

Langer inzetbaar en opleiding telt ook mee
De vernieuwde aanpak sluit beter aan bij de behoeften en wensen van werkzoekenden en werkgevers. Zo krijgen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen op duurzaam werk of op een opleiding. Bedrijven mogen voortaan mensen twee jaar (104 weken) inzetten om aan hun social return opgave te voldoen, dit was oorspronkelijk een jaar. Dit wordt bovendien aantrekkelijker gemaakt door een langdurig dienstverband te belonen. Ook een opleiding zoals een taaltraining of scholing specifiek voor een sector zoals een VCA diploma of een lascertificaat tellen voortaan mee in het voldoen van de opgave. Dit was eerder niet het geval. Verder wordt de administratieve rompslomp voor bedrijven flink verminderd. Tenslotte kunnen bedrijven voortaan ook een inkooporder plaatsen bij sociaal ondernemers en dit meetellen in de social return opgave. Dit draagt indirect ook bij aan de groei van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Meer mogelijkheden, meer kansen voor de hele regio Rijnmond
De gemeenten in de regio Rijnmond hebben met elkaar afspraken gemaakt om het social returnbeleid te versterken, te verbreden en te vernieuwen. Met als doel de kansen van werkzoekenden te vergroten, doordat bedrijven meer mogelijkheden krijgen om invulling te geven aan social return. Wethouder Mieke van Ginkel: “Voor de werkzoekenden betekent de nieuwe aanpak een versterking van de eigen talenten door training en scholing, een stevigere positie op de arbeidsmarkt en daarmee meer perspectief op duurzaam werk. Voor de werkgevers wordt het aantrekkelijker om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een kans of perspectief op een opleiding of een baan te geven. Een win-winsituatie dus.”