Albrandswaards Dagblad | Gaat het Inge de Bruijn Zwembad kopje onder?

Gaat het Inge de Bruijn Zwembad kopje onder?

mainImage

Het Inge de Bruijn Zwembad in Barendrecht heeft het moeilijk. De exploitatie van het zwembad is nauwelijks rond te krijgen. Er komen te weinig bezoekers om de sportaccommodatie in Carnisselande rendabel te maken. Door de coronacrisis zal de omzet ook in 2020 enorm dalen. Bovendien heeft het zwembad te maken met achterstallig onderhoud, waarvoor eigenlijk geen geld is om dit te verhelpen. Eigenlijk komt het erop neer dat het zwembad jaarlijks 200.000 euro tekort komt. De steunbehoefte voor de komende vier jaar is 800.000 euro. 

De directie van het zwembad komt binnenkort met een uitgewerkt financieringsvoorstel naar de gemeenteraad. Het tekort wordt mede veroorzaakt door teruglopende aantallen bezoekers. GroenLinks heeft vragen gesteld aan het college van B en W hoe een bezoek aan het zwembad aantrekkelijker gemaakt kan worden en wat de levensvatbaarheid op termijn is.

GroenLinks stelt daarom de volgende vragen:

Bezoekersaantallen

De bezoekersaantallen lopen terug. Is dat een landelijke en/of een regionale trend? Zo ja, in welke mate?
Hoe hebben de bezoekersaantallen van Inge de Bruijn Zwembad zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld?
Uit welke gemeenten zijn de recreatieve zwemmers afkomstig? Graag met aantallen of percentages.

Aanbod zwemwater

Bestaat er een sleutel voor de verhouding potentieel aan zwemmers en benodigd zwemwater?
Zo ja, hoe is deze in onze regio?
Binnen een straal van ongeveer 7 kilometer bevinden zich de Fakkel (Ridderkerk) en Zwemcentrum Rotterdam met vergelijkbare baden. Wat zijn de plussen en minnen van het Inge de Bruijn Zwembad t.o.v. deze zwembaden?

Exploitatie

Het Inge de Bruijn Zwembad organiseert recreatieve activiteiten, geeft zwemlessen, verhuurt zwemwater, biedt horeca en mogelijk nog andere zaken die geld opleveren. Kunt u een overzicht geven van de verdeling van de inkomsten van de verschillende activiteiten?
Is de laatste jaren sprake van een verschuiving in bovengenoemde inkomsten?
Is er een verschuiving in de lasten, zo ja welke bedragen?
In de nabije omgeving van het Inge de Bruijnbad wordt op drie plaatsen zwemles aangeboden. Welke daling aan inkomsten heeft dat tot gevolg?
Wat maakt de zwemlessen van de aanbieders in de omgeving aantrekkelijker?
Welke plannen/voorstellen heeft de directie/management om het Inge de Bruijn Zwembad toekomst bestendig te maken?
Tijdens de commissievergadering is gesproken over een Masterplan van de Zwembond. Dit plan is elders al uitgevoerd. Tot welke kostenreductie c.q. Inkomstenverhoging heeft dat elders geleid?


Foto: Google Maps