Albrandswaards Dagblad | Bomen gecontroleerd op veiligheid

Bomen gecontroleerd op veiligheid

mainImage

De gemeentebomen zijn weer gecontroleerd dit jaar. Als boomeigenaar en -beheerder is de gemeente wettelijk verplicht periodiek te contoleren of onze bomen nog veilig zijn.

Het merendeel van de gecontroleerde bomen blijkt veilig. Sommige bomen hebben wel een verhoogd risico. Daar moeten maatregelen worden genomen. Deze bomen worden gesnoeid, waarbij vooral dood hout en overbelaste takken worden verwijderd.

Zieke bomen
130 bomen moeten gerooid worden in de gemeente Albrandswaard. Dit is spijtig, maar noodzakelijk. Vaak zijn dit zieke bomen, die een gevaar (kunnen) vormen voor de woon- en leefomgeving. Dit risico kan en wil de gemeente niet lopen.

Herplant
De bomen staan verspreid door de hele gemeente. De bomen worden zoveel mogelijk gecompenseerd en herplant. Omdat er onder of boven de grond soms te weinig groeiruimte is, kan dit niet altijd op dezelfde locatie. In die gevallen worden nieuwe bomen in de directe omgeving of elders in de gemeente geplant.

Uitvoering
De werkzaamheden worden in het plantseizoen voor 1 maart 2020 uitgevoerd door een aannemer. Die voert naast deze veiligheidswerkzaamheden ook reguliere snoeiwerkzaamheden uit. Er wordt een hoogwerker gebruikt, waardoor straten soms tijdelijk zijn afgezet.

Meer informatie
Wilt u weten waar er bomen worden gekapt of ingeboet? Ga dan naar www.albrandswaard.nl/open-data. Met vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u bellen met 010 - 506 11 11.