Albrandswaards Dagblad | 27 juni: meeting Maatschappelijke Adviesraad

27 juni: meeting Maatschappelijke Adviesraad

mainImage

ALBRANDSWAARD - Donderdag 27 juni om 19.30 uur is er een vergadering van de Maatschappelijke Adviesraad in Wijkcentrum De Boekenstal, Dorpsstraat 34 in Poortugaal. Daar kan een ieder in gesprek met onder andere wethouder Mieke van Ginkel.

Agenda:
1)Opening en vaststelling agenda
2) In gesprek met wethouder Mieke van Ginkel
3) Verslag vergadering 11 april 2019
4) Inkomende en uitgaande  post
5) Bijscholing
6) Concrete zaken en knelpunten
7) Vaststellen communicatieplan
8) Uit de werkgroepen
9) Vaststellen vergaderdata oktober - december 2019
10) Punten voor de volgende vergadering (12 september)
11) Rondvraag
12) Sluiting