Albrandswaards Dagblad | 2 juli: Themabijeenkomst energietransitie

2 juli: Themabijeenkomst energietransitie

mainImage

Fietsen en wandelen we in 2040 in Albrandswaard tussen de zonneweides? Praat op dinsdag 2 juli tijdens de themabijeenkomst in het gemeentehuis mee over de impact van de energietransitie op onze leefomgeving.
Om klimaatverandering tegen te gaan moet Nederland in 2030 minimaal 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Dit doel staat beschreven in het Klimaatakkoord. Om deze doelstelling te halen nemen we maatregelen, bijvoorbeeld de aanleg van zonneparken. Maar daarvoor moeten we onder andere goed kijken naar de beschikbare ruimte.

Programma
De bijeenkomst begint om 17.00 uur met een inspirerend verhaal dat inzicht geeft in de omvang van de opgave. Daarna gaan we samen in gesprek over onder andere ruimtelijke dilemma’s van duurzame energieopwekking. De bijeenkomst duurt tot 20.30 uur. Tijdens de pauze verzorgen wij een maaltijd.

Aanmelden
Het aantal plaatsen is beperkt, vooraf aanmelden is daarom verplicht. Stuur een e-mail naar m.pijlman@bar-organisatie.nl met als onderwerp ‘energietransitie’. Vermeld in de mail het aantal personen waarmee u komt.

Omgevingsvisie
Deze bijeenkomst staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van de omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een visie met doelstellingen voor de lange(re) termijn. Deze doelstellingen zeggen iets over onze leefomgeving. De omgevingsvisie willen we graag samen met u maken. De afgelopen maanden organiseerden we meerdere themabijeenkomsten. Na de zomer volgen bijeenkomsten waarbij de verschillende thema’s worden samengebracht.